KURSUS ASAS PERUBATAN ISLAM KALI PERTAMA

1. TARIKH : Kursus akan mulakan pada 20hb Februari 2009. Kursus akan dijalankan olih Professor Dato Haji Harun Din.

Jadual selanjutnya akan diumumkan kemudian

2. TEMPAT : Darul Ifta’, Jabatan Mufti Kerajaan, Negara Brunei Darussalam.

3. PENDAFTARAN : Peserta di kehendaki menghadirkan diri (tidak boleh berwakil) pada hari yang ditetapkan.

4. JUMLAH WAKTU KURSUS : 80 jam dibahagikan kepada 10 sessi.

5. JAMUAN : Jamuan ringan akan di sediakan pada waktu kursus.

6. PENGKURSUS : Pro. Dato Haji Harun Din dan dua orang pembantu.

7. PEMBATALAN : Makluman secara bertulis hendaklah dihadapkan kepada Ahli Jawatankuasa Tertinggi.

Klik di sini untuk Jadual Kursus

Syarat-syarat permohonan:

1. Permohonan hendakalh menggunakan boring yang disediakan.

2. Pemohon mestilah terlebih dahulu menjadi ahli dan permohonannya hendaklah disokong oleh sekurang-kurangnya seorang Ahli Darussyifa’ Warrafahah.

3. Pemohon yang masih menuntut (belajar) di Kolej atau Universiti atau dimana-mana institusi pengajian hendaklah mendapatkan kebenaran bertulis daripada pihak Kolej atau Universiti masing-masing terlebih dahulu.

4. Jamuan ringan akan disediakan oleh Persatuan.

5. Bayaran kursus sebanyak B$300.00 (Brunei: Tiga Ratus Ringgit sahaja) akan dikenakan kepada setiap peserta bagi menampung perbelanjaan mendatangkan pakar dari luar negeri, fail, buku catatan, jamuan ringan dan sijil kursus.

6. Semua peserta dikehendaki memenuhi kedatangan belajar seperti yang telah ditetapkan (80 jam). Jika sekiranya peserta didapati lemah dalam bacaan al-Quran dan hafalan, mereka dimestikan menghadiri kelas tambahan yang akan ditentukan kemudian.

7. Borang permohonan yang diterima selepas 7hb Januari 2009 tidak akan dipertimbangkan.

8. Semua boring permohonan hendaklah diserahkan selewat-lewatnya pada hari Rabu, 7hb Januari 2009 kepada nama yang tersebut di bawah ini.

 

 

 

 

©Copyright Februari 2009 (Darusysyifa' Warrafahah)