Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

AKTIBITI


Darusysyifa’ Warrafahah diuruskan oleh Persatuan Kebajikan dan Pengubatan Islam Brunei. Persatuan ini mempunyai ahli jawatankuasa yang bertanggungjawab terhadap pengurusan dan aktiviti Darusysyifa’ Warrafahah. Diantara aktiviti utama Darusysyifa’ Warrafahah adalah seperti berikut;

  1. Klinik Rawatan Darusysyifa’ Warrafahah
  2. Pengambilan Pelajar Baru
  3. Kursus Asas Perubatan Islam
  4. Program Mudawi dan Musa'id
  5. Sessi berzikir dan bacan ruqyah asas perubatan islam
  6. Kuliah tambahan Perubatan Islam