Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ETIKA, TANGGUNGJAWAB DAN HAK AHLI


a)       Patuh kepada Peraturan;

b)      Akur kepada segala keputusan Mesyuarat Agung dan Mesyuarat Jawatankuasa;

c)       Menjelaskan yuran yang ditetapkan;

d)      Menyemak Buku Pendaftaran Persatuan bagi pembetulan pendaftaran keahlian, nama, nombor kad pengenalan, alamat tempat tinggal dan alamat persuratannya, nama dan alamat majikannya, setelah menyatakan kemahuannya itu kepada Setiausaha tujuh (7) hari sebelumnya. Ia hanya boleh membuat penyemakan itu setelah mendapat kebenaran bertulis dari Jawatankuasa;

e)      Menghadiri Mesyuarat Agung Persatuan, mencalunkan, dicalunkan, menyokong, disokong, mengundi dan diundi untuk memegang jawatan dalam Jawatankuasa atau apa jua tujuan lain yang berbangkit;

f)        Melibatkan diri dengan sukarela dalam apa jua perkara yang dijalankan sepanjang Mesyuarat Agung;

g)       Menggunakan kemudahan dan sumber yang disediakan oleh Persatuan dengan kebenaran Jawatankuasa.